อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะรายการซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พัทลุง ปี 2566 จำนวน 58 รายการ

วันที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา 10:47:32


คุณสมบัติเฉพาะรายการซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พัทลุง ปี 2566 จำนวน 58 รายการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

คุณสมบัติเฉพาะรายการซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.พัทลุง ปี 2566 จำนวน 58 รายการ