อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบริบาลเภสัชกรรมและบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566

ฉบับที่ 40/2566 วันที่ 22 พ.ค. 2566

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง