อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

การประชุมโครงการความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ฉบับที่ 41/2566 วันที่ 23 พ.ค. 2566

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง