อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประกาศ

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งโรงพยาบาล)

วันที่ 11 ก.ย. 2566 เวลา 15:30:25


ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งโรงพยาบาล)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือประกาศผลแจ้งโรงพยาบาล.