อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประกาศ

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งโรงพยาบาล)

วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา 16:21:24


ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งโรงพยาบาล)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือประกาศผลแจ้งโรงพยาบาล.