อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประกาศ

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งบริษัท)

วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา 16:20:43


ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งบริษัท)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือประกาศผลแจ้งบริษัท.