อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประกาศ

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งบริษัท)

วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 11:08:24


ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมประจำปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งบริษัท)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือประกาศผลแจ้งบริษัท.