อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

APR Network

Anaphylaxis อันตรายถึงชีวิต

ฉบับที่ 12/2567 วันที่ 24 มิ.ย. 2567

ผู้เรียบเรียง : นศภ.หฤษฎ์ วรานุเศรษฐ์ และนศภ.อัลวานี สาดีน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์