อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ระบบส่งข้อมูลจัดซื้อร่วม

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2566

หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 082 8181954

เพิ่มรายการ

รายการส่งข้อมูล

วันที่ เวลา บริษัทจำหน่าย
2024-05-11 16:40:52
2024-04-21 06:47:11
2024-04-21 05:40:33
2023-09-08 15:11:49 บริษัท นาริน เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
2023-09-08 12:48:10 บริษัท ฮาร์โมนิค (2008) ประเทศไทย จำกัด
2023-09-08 12:29:00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
2023-09-08 12:17:50 บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
2023-09-08 11:04:45 บริษัท พี.ไดแอกโนสติกส์ จำกัด
2023-09-08 10:03:29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีลเมด
2023-09-08 09:55:22 บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จำกัด
2023-09-07 19:51:51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เมดิเทค
2023-09-07 16:02:03 บริษัท พีที ซัพพลาย 168 จำกัด
2023-09-07 13:47:15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค
2023-09-07 12:21:22 บริษัท เอวา แล็บบอราทอรี่ จำกัด
2023-09-07 12:16:29 บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด
2023-09-07 12:00:13 บริษัท พี. เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
2023-09-06 23:00:54 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
2023-09-06 22:49:02 บริษัท นอร์ทวินด์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2023-09-06 22:06:40 บริษัท จีเค โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2023-09-06 17:22:57 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
2023-09-06 17:14:57 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
2023-09-06 16:31:11 บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2023-09-06 16:20:33 บริษัท เมดิทอป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2023-09-06 15:01:53 บริษัท เมดิทอป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2023-09-06 11:32:48 บริษัท เจ เมด แล็บ จำกัด
2023-09-05 16:21:53 บริษัท ดี-สกายแล็ป จำกัด
2023-09-05 15:29:35 บริษัท เค.ไบโอ ไซเอ็นซ์ จำกัด
2023-09-04 11:59:24 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
2023-09-03 19:14:20 บริษัท เนวี่ ไซเอนซ์ จำกัด
2023-09-01 17:26:45 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
2023-08-28 09:41:44 บริษัท ซีที ฟอร์จูน จำกัด