อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

*ชื่อผู้ใช้งาน คือ u ตามด้วยรหัสหน่วยบริการ

*รหัสผ่าน คือ p ตามด้วยรหัสหน่วยบริการ

*กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ห้ามใช้รหัสเดิม

*หากมีปัญหาการเข้าใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 082-8181954

กลับ

ลืมรหัสผ่าน ? ตรวจสอบรหัสผ่าน