อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน Wellness center ประเภท นวดไทยพรีเมี่ยม (Nuad Thai Premium Awards)

ฉบับที่ 5/2567 วันที่ 16 พ.ย. 2566

สถานที่ : ร้านไอสบายนวดเพื่อสุขภาพ อ.เมือง จ.พัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง