อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2566 ปีงบประมาณ 2567

ฉบับที่ 6/2567 วันที่ 16 พ.ย. 2566

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง