อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้านวัสดุการแพทย์ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

ฉบับที่ 7/2567 วันที่ 17 พ.ย. 2566

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง สสจ.พัทลุง