อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ตชด.43 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ตรวจยึดของกลาง 96 รายการ

ฉบับที่ 39/2567 วันที่ 7 มิ.ย. 2567

สถานที่ : สภ.ป่าพะยอม
ผู้จัด :