อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ปี2567

ฉบับที่ 42/2567 วันที่ 19 มิ.ย. 2567

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข