อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ขอแสดงความยินดีกับ Best of the Best เครือข่าย บวร.ร. และ อย.น้อย ระดับประเทศ

ฉบับที่ 43/2567 วันที่ 20 มิ.ย. 2567

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง