อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ผลการตรวจสอบเอกสาร

เลขใบ ร้านขายยา ผลการตรวจสอบ
ขย1 กระปุกยา
ขย1 กาญจน์เภสัช OK
ขย1 กานต์เภสัช สาขาควนขนุน OK
ขย1 กานต์เภสัช สาขาป่าพะยอม OK
ขย1 กานต์เภสัช สาขาแม่ขรี OK
ขย1 คลังปันยา OK
ขย1 คลังยา OK
ขย1 คลังยา สาขา 2 OK
ขย1 คลังยา เภสัช OK
ขย1 คลินิกยาหมอหนู OK
ขย1 ง้วนเซ้งโอสถ OK
ขย1 ซันไชน์ ฟาร์มา OK
ขย1 ณยา OK
ขย1 ดีเจเภสัช OK
ขย1 ดีเจเภสัช 2 OK
ขย1 ดีเจเภสัช นาขยาด OK
ขย1 ตลับยา OK
ขย1 ตำรับยา OK
ขย1 ท่าแคฟาร์มาซี OK
ขย1 ท่าโพธิ์เภสัช OK
ขย1 ธรรมเภสัช OK
ขย1 นภาเภสัช OK
ขย1 บ้านคูเภสัช OK
ขย1 บ้านดาวเภสัช OK
ขย1 บ้านพูดฟาร์มาซี OK
ขย1 บ้านยาชุมชน OK
ขย1 บ้านยาบุนยะนันท์ OK
ขย1 บ้านยาศาลาปราง OK
ขย1 บ้านยาหัสนันท์ OK
ขย1 บ้านยาเภสัช OK
ขย1 บ้านยาเภสัชกร OK
ขย1 บ้านยาเภสัชศิกานต์ OK
ขย1 บ้านยาแม่ขรี OK
ขย1 บ้านยาไสยวน OK
ขย1 บำรุงกิจ ฟาร์มาซี OK
ขย1 บุญวิสูตรเภสัช OK
ขย1 ปัทมาเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ OK
ขย1 ปันยาเภสัช OK
ขย1 ป่าบอนเภสัช OK
ขย1 ปิยนันท์เภสัช OK
ขย1 พงษ์ประยูรเภสัช OK
ขย1 พร้อมเภสัช OK
ขย1 พรุพ้อเภสัช OK
ขย1 พลอยไพลินเภสัช OK
ขย1 พัฒนาเภสัช OK
ขย1 พัทลุงฟาร์มาซี OK
ขย1 พิพิชย์เภสัช OK
ขย1 ฟาร์มาพัท OK
ขย1 มณเฑียรเภสัช OK
ขย1 ยารักษ์คุณ OK
ขย1 รวมยา OK
ขย1 ร้านขายยา โลตัส สาขาพัทลุง OK
ขย1 ร้านขายยา โลตัส สาขาแม่ขรี OK
ขย1 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาอภัยบริรักษ์ OK
ขย1 ร้านเรือนยา OK
ขย1 รุ่งโรจน์ฟาร์มาซี OK
ขย1 ลลิตาเภสัช OK
ขย1 ลลิตาเภสัช สาขาบายพาส OK
ขย1 ลลิตาเภสัช สาขาศรีนครินทร์ OK
ขย1 ลลิตาเภสัช สาขาส้มตรีด OK
ขย1 ลลิตาเภสัช เอ็กซ์ตร้า สาขาเขาชัยสน OK
ขย1 วังยาเทพโมลี OK
ขย1 ศรีวิจิตรยา OK
ขย1 ศาลายา OK
ขย1 ศิราณีเภสัช OK
ขย1 ศูนย์ยาชะรัด OK
ขย1 ศูนย์ยามังกรทอง OK
ขย1 ส.เวชภัณฑ์ OK
ขย1 สองเภสัช OK
ขย1 สุธิดาเภสัช OK
ขย1 สุนิษาเภสัช OK
ขย1 หมอยา OK
ขย1 หมอยาป่าพะยอม OK
ขย1 หอยาเภสัช OK
ขย1 หอยาเภสัช 2 OK
ขย1 หารเทาเภสัช OK
ขย1 อารีย์เภสัช OK
ขย1 อิง ฟาร์มาแคร์ OK
ขย1 อุดมโอสถ OK
ขย1 อุทัยรัตน์เภสัช OK
ขย1 เจริญเภสัช
ขย1 เจริญโอสถ 2 OK
ขย1 เจริญโอสถ สาขาถนนบายพาส OK
ขย1 เจริญโอสถ สาขาท่ามิหรำ OK
ขย1 เจริญโอสถ สาขาหน้าโรงเรียนพัทลุง OK
ขย1 เจริญโอสถ สาขาเขาอกทะลุ OK
ขย1 เจริญโอสถ สำนักงานใหญ่ OK
ขย1 เซ็นเตอร์ยา
ขย1 เซฟดรัก เซ็นเตอร์ สาขาพัทลุง OK
ยื่นผ่านระบบ skynet
ขย1 เภสัชกรบรรจง OK
ขย1 เภสัชกรยา OK
ขย1 เภสัชคลินิก OK
ขย1 เภสัชชุมชนปากพะยูน OK
ขย1 เม็ดยา OK
ขย1 เรืองวิทย์เภสัช OK
ขย1 เรือนยา
ขย1 เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา ทะเลน้อย OK
ขย1 เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา บ้านตำนาน OK
ขย1 เอริยาเภสัช OK
ขย1 เฮ้ลตี้โฮม OK
ขย1 โชคชัยเภสัช OK
ขย1 โชติรุ่งโรจน์เภสัช OK
ขย1 โอฬารเภสัช OK
ขย2 ช.ฟาร์มาซี OK
ขย2 วิมลฟาร์มาซี OK
ขย2 วิโรจน์พานิช OK
ขย2 สมพงศ์เภสัช
ขย2 เทพประสิทธิ์โอสถ OK
ขย2 เพียรศรีโอสถ OK
ขย2 แม่ขรีพาณิชย์ OK
ขย2 ไทยประดิษฐ์โอสถ OK
ขย3 คลินิกทวีสัตวแพทย์ OK
ขย3 ธวัชชัยการเกษตร Edit
รอแก้ไข
ขย3 บริษัท ก้าวหน้าปศุสัตว์ จำกัด
ขย3 บริษัท ณภกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด OK
ขย3 บริษัท วี.ซี. เวทอะกริเทค จำกัด OK
ขย3 บ้านเพื่อนสัตว์ OK
ขย3 บ้านเพื่อนสัตว์2 Edit
ขาดใบรับรองแพทย์ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ขย3 พรุพ้อยาสัตว์ OK
ขย3 พัทลุงฟาร์มช็อป OK
ขย3 มนูญปศุสัตว์ OK
ขย3 มอร์นิ่ง ฟาร์ม OK
ขย3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด
ขย3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกเกษตรพัทลุง 1998 OK
ขย3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเกษตรพัทลุง OK