อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประกาศ

การเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดพัทลุงปีงบประมาณ 2566-2567 (แจ้งบริษัท)

วันที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา 10:52:16


การเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดพัทลุงปีงบประมาณ 2566-2567 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดพัทลุงปีงบประมาณ 2566-2567