อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประกาศผลวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์คิวแคร์ (Q’Care White)

ฉบับที่ 74/2566 วันที่ 14 ก.ย. 2566

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง