อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

การประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ฉบับที่ 19/2567 วันที่ 22 ม.ค. 2567

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง