อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ฉบับที่ 20/2567 วันที่ 23 ม.ค. 2567

สถานที่ : อำเภอควนขนุน พัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครองฯ