อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ONEPAGE คบส

ประชุมบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาครั้งที่2/2567

ฉบับที่ 27/2567 วันที่ 22 มี.ค. 2567

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ผู้จัด : กลุ่มงานคุ้มครอง